Frigjorda tider
När porren blev kultur och kulturen blev porr

267
Total Backers

136,609 kr
Total Pledges

143%
Funded

Ett exemplar av Frigjorda Tider
Ett ex av boken. Och vår eviga tacksamhet!Frakt tillkommer! Den kalkyleras och läggs på i efterkommande "pledgemanager" (typ CrowdOx).
Includes:
Frigjorda tider

Frigjorda tider är en bok om den korta period på 1960- och 70-talet, som går under beteckningen ”sexliberalismen”. Det var en tid när sexuella tabun sprängdes på filmduken, i litteraturen, på teaterscenen och inom musiken. Den etablerade kulturvärlden närmade sig – och smälte ibland samman med – populärkulturen i sina försök att vara frigjord och utmanande. Boken Frigjorda tider är en detaljerad redogörelse för hur sexliberalismen växte fram, hur den tog sig uttryck, och hur den har påverkat dagens samhälle. Att förstå hur resonemangen gick då är viktigt för att kunna förstå den senare utvecklingen.

Pledge now for 329 kr
Complete the information below to proceed to survey.